Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Interim management

We helpen publieke organisaties met het tijdelijk uitvoeren van bepaalde managementtaken binnen complexe ruimtelijke en infrastructurele opgaven van overheden. Daarbij gaan we altijd op zoek naar mogelijkheden om de gezamenlijke doelen en belangen te realiseren en laten we ons niet leiden door beperkende protocollen en procedures. Binnen interimmanagement onderscheiden we onze expertise op drie verschillende gebieden.

Projectmanagement

Als projectmanagers zijn we verantwoordelijk voor het bereiken van het gewenste eindresultaat binnen de vooraf gestelde kaders en randvoorwaarden. We zijn de schakel tussen alle betrokken partijen: opdrachtgever, projectteam en uitvoerende marktpartijen. Het is onze taak om het beste in iedereen naar boven te halen om zo tot een samenwerking en eindresultaat te komen waar iedereen met trots deel van uitmaakt. Dat kan alleen op basis van vertrouwen en transparantie.

Omgevingsmanagement

Als omgevingsmanagers brengen we de wensen en belangen van alle stakeholders in kaart en gaan we op zoek naar gezamenlijke doelstellingen om een project succesvol, binnen de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden, te kunnen realiseren. We zijn een luisterend oor voor alle betrokken partijen en verantwoordelijk voor de doorvertaling naar het technisch management.

Contractmanagement

Als contractmanagers zijn we verantwoordelijk voor het gehele proces van contractvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering richting verschillende marktpartijen. Binnen een vooropgesteld kader van tijd, geld, kwaliteit en risico. We zijn het aanspreekpunt voor alle uitvoerende partijen en zorgen dat alle afspraken, verplichtingen, voorwaardes, verwachtingen en doelstellingen van de opdrachtgever goed overeenkomen met die van de opdrachtnemer.

Projecten