Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Schiphol bereikbaar voor iedereen

Onderdeel van het Capital Programme (de projectorganisatie die zich richt op de bouw van de nieuwe pier en terminal) zijn de projecten voor verbeteren van de landzijdige bereikbaarheid van de luchthaven: Wegen, Kabels & Leidingen, Parkeergarages en Multimodale Knoop Schiphol (stationsgebied). Het is van belang om ontwerpen te maken die voldoende draagvlak vinden bij alle betrokken stakeholders. Joeri van Neuf was al eerder betrokken bij infrastructurele opgaven van Schiphol en ook in de startup-fase van de Multimodale Knoop Schiphol (stationsgebied) nam hij de rol als stakeholder manager op zich.  

Alle wensen en eisen op tafel
Joeri: “Schiphol is een grote speler met veel verschillende interne afdelingen en daarnaast ook externe partijen, ieder met hun eigen percepties en belangen. Dat maakt zo’n opdracht complex. Om een goed ontwerp te kunnen maken, dat voldoet aan alle eisen en wensen, is het dus noodzakelijk om eerst alle wensen en eisen van de betrokken stakeholders op tafel te krijgen. In dit geval gaat het om de interne afdelingen zoals Safety, Security & Environment, Assetmanagement en Operations, en externe organisaties zoals ProRail.”

“Belangrijk bij stakeholdermanagement is dat je iedereen voortdurend meeneemt in het proces”

Joeri

Persoonlijke klik
Joeri: ”Goede afstemming en kennis van zaken is bij stakeholdermanagement essentieel. Belangrijk is dat je iedereen voortdurend meeneemt in het proces: uitleggen wat je doet, waarom je dat doet en wanneer je dat doet, om zo de juiste kennis en inzichten boven tafel te krijgen. Daarnaast is een persoonlijke klik minstens zo belangrijk. Je moet weten wat mensen drijft en wat er bij hen speelt. Dat betekent dat je soms ook even de inhoud moet loslaten om tot een succesvol eindresultaat te komen.”

De verwachting is dat de Multimodale Knoop Schiphol in 2025 gereed is.