Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Een nieuw stukje Amsterdam in de Houthavens

De voormalige Houthavens in Amsterdam zijn al jaren in ontwikkeling. Voor de ontwikkeling van de nieuwe wijk De Houthaven lag weliswaar globaal een plan, maar voor de precieze invulling van de kavels en de ontwikkeling van de openbare ruimte was er behoefte aan een duidelijke visie en een solide projectplan. Vanuit daar kunnen stedebouwkundigen, ontwerpers, projectontwikkelaars, technische partijen en aannemers de leefbare ruimte samen op de juiste manier vormgeven. Om dit proces in goede banen te leiden werd Pauline van NEUF aangehaakt.

Een nieuw stukje Amsterdam in de Houthavens

Helikopterview
Pauline: “Ik maak afspraken met ontwikkelaars en bouwers voor de gebouwen en zorg dat de ontwerpen aansluiten op de overkoepelende stedenbouwkundige visie. De uitdaging van deze opdracht zit hem erin dat je het geheel moet kunnen overzien, en tegelijkertijd op detailniveau moet kunnen meedenken met alle experts die aan tafel zitten. Klopt de planning nog? Halen we onze mijlpalen? Zit iedereen nog op dezelfde lijn? Je bent continu aan het schakelen tussen helikopterview en microniveau zodat je met iedereen hetzelfde doel nastreeft en tot het juiste resultaat komt.”“We bouwen aan een wijk waar iedere Amsterdammer trots op kan zijn.”

Pauline

Een wijk voor iedereen
Pauline: ”De Houthaven bestaat straks uit een wijk met ruim tweeduizend koop- en huurwoningen, een hotel, meerdere scholen, een AZC, kantoren, horeca en verschillende ondersteunende maatschappelijke voorzieningen die de leefbaarheid vergroten. We willen er een wijk van maken met een open karakter, waarin zowel bewoners als mensen buiten de wijk elkaar gemakkelijk kunnen opzoeken. Kortom: een plek waar iedere Amsterdammer trots op kan zijn.”

De verwachting is dat De Houthaven in 2023 klaar is.