Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Duurzaam parkeren op Utrecht Science Park

De Universiteit Utrecht wil haar campus, het Utrecht Science Park (USP), duurzaam ontwikkelen. Oude gebouwen worden herontwikkeld of (circulair) gesloopt en nieuwe gebouwen moeten voorop lopen op gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook wordt er hard gewerkt om fietsen, wandelen en het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Dat de universiteit meer parkeerruimte nodig heeft is daarom iets dat wringt met de duurzaamheidsambities. Als programmamanager is Hommo betrokken bij de ontwikkeling van een parkeergarage die duurzaamheid ademt.  

De uitdaging aangaan 
“In eerste instantie was ik gevraagd te werken aan het ophogen van een bestaande garage midden op het Utrecht Science Park, maar die plek leek mij met oog op een duurzame ontwikkeling van het USP niet geschikt” vertelt Hommo. “Daarom hebben we een plan ontwikkeld om een nieuw gebouw te plaatsen, aan de rand van de campus. Dat biedt enorme kansen, waardoor we hebben kunnen laten zien dat zelfs een parkeergarage kan bijdragen aan het verduurzamen van het Utrecht Science Park.'' Doordat Hommo vanaf de initiatieffase verantwoordelijk is geweest voor het proces, heeft hij veel invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteitsaspecten in de aanbesteding uitvraag en daarmee van het ontwerp. “Bij de aanbesteding van de parkeergarage hebben duurzaamheid en circulariteit hoge prioriteit gekregen. Zo’n aanbesteding is een goede manier om ontwikkelaars uit te dagen. Circulair bouwen kan een flinke puzzel zijn. Het vraagt nu extra inspanning, maar op deze manier hebben we een parkeergarage gerealiseerd die we later nog kunnen aanpassen of uit elkaar kunnen halen om ergens anders weer op te bouwen.” Leuk feitje: een deel van de bouwmaterialen is ook hergebruikt. Zo is er voor het vullen van de schanskorven puin van een ander ontmantelingsproject gebruikt en zitten er zelfs stukjes van de gerenoveerde Domtoren in de schanskorven. 

''We zagen meerdere kansen voor verduurzaming en die hebben we gepakt!''

Hommo

Een parkeergarage die iets oplevert 
De parkeergarage is niet alleen demontabel; er wordt ook energie opgewekt. De 840 zonnepanelen op het dak leveren circa 8 keer meer stroom op dan dat er in de garage wordt gebruikt. Van de 319 parkeerplekken zijn er 72 voor het laden van elektrische auto's. Er wordt daaraan gekoppeld geëxperimenteerd met de opslag van overbodige energie in een accu (peakshaving) om het net te ontlasten. Zo worden de duurzaamheidsdoelstellingen van de Universiteit ruimschoots gehaald.

Verbinding met onderzoek en onderwijs
Daarnaast biedt de gevel ruimte voor een onderzoeksproject van de faculteit Biologie. De mossen die zij met verschillende procedés laten groeien dragen bij aan de hittestressreductie. Tenslotte zaaien we de directe omgeving in met een bloemrijk grasmengsel ter stimulering van biodiversiteit.