Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Zelfbouwkavels en een nieuwe boulevard in Delft

Naast het treinstation van Delft ligt het stadsdeel Nieuw Delft. Een gebied van 24 hectare waar onder andere ruimte is voor de bouw van woningen. Noor begeleidt het proces van de ontwikkeling van Veld 6, waarin zelfbouw een grote rol speelt. Daarnaast is ze contactpersoon van zelfbouwers in de rest van het gebied. De kennis die ze opdoet van de bestaande zelfbouwers, zet ze in voor nieuwe gegadigden. “De gemeente wil vraaggestuurd ontwikkelen, daarom laten we de mensen zelf bouwen”, legt Noor uit. “Daarnaast is zelfbouw een populaire methode in tijden van crises, waarin grote ontwikkelaars minder risico’s durven te nemen. Dat heeft te maken met de stijgende energie- en productprijzen. In deze nieuwbouwwijk komen wat luxere zelfbouwwoningen met een hoog kwaliteitsniveau. Daarmee probeert de gemeente onder andere de kenniswerkers in de stad te houden. Maar juist door het vraaggestuurd ontwikkelen trekken we een hele diverse groep geïnteresseerde zelfbouwers aan, dat maakt deze werkwijze zo interessant."

De verbinder
Noor: "vanuit het projectbureau hebben we voornamelijk contact met bewoners vanuit de privaatrechtelijke overeenkomsten. Daarnaast denk ik als vertrouwenspersoon met de zelfbouwers mee over allerlei gerelateerde zaken aan hun woning. Dat kan te maken hebben met vragen over duurzaamheid, of overlast door bijvoorbeeld bouwverkeer. Maar ik zet ook het proces op voor de zelfbouwuitgifte, organiseer bewonersavonden, faciliteer gesprekken voor een collectieve daktuin en een gezamenlijke parkeergarage én buig me over contracten."

"We zijn een hecht team, dat geeft energie"

Noor

Diverse week
Noor: mijn werk is heel divers, alleen al omdat ik met zoveel partijen te maken heb. Naast de ondersteuning in het zelfbouwproces, werk ik ook met het Projectbureau Nieuw Delft aan de uitgifte van kavels voor reguliere ontwikkelaars. Dit levert een leuke afwisseling en tal van leuke samenwerkingen op met juristen, stedenbouwkundigen, aannemers, bewoners of grote ontwikkelaars. We zijn een hecht team, dat geeft energie. Het zelfbouwproces vind ik vooral bijzonder omdat ik bewoners begeleid in een heel spannend project, je bouwt tenslotte niet elke dag je eigen huis. De verbinding van de zelfbouwers onderling staat hier hoog in het vaandel. Zo is er ruimte voor co-living, een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij je zelfstandig woont maar bepaalde voorzieningen deelt. Het is een mooie manier om eenzaamheid tegen te gaan. Zo creëren we met elkaar een nieuw stukje stad, waar veel aandacht is voor mobiliteit, groen, waterberging en natuurinclusiviteit.”