Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Gelijkwaardige samenwerking
Iedere opdracht begint met goed weten wat de wensen van de opdrachtgever zijn. Welke doelen heeft hij voor ogen, welke uitdagingen spelen er en welke contractvorm of aanbestedingsprocedure past daar het beste bij? Wij maken een afweging van de juiste belangen en toetsen vanuit de inhoud of de gewenste eisen en voorgestelde procedure transparant en proportioneel zijn. Wij streven daarbij altijd naar een gelijkwaardige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Deskundig en pragmatisch
Goed contractmanagement vraagt om vanuit een deskundige blik pragmatisch en zorgvuldig te kunnen handelen. Dat begint al bij de contractvoorbereiding en aanbesteding. Omdat we uit ervaring weten waar het mis kan gaan in de uitvoering, houden wij graag vanaf de start van het project hier al rekening mee. Door onze brede expertise weten wij vervolgens tijdens de uitvoering met elkaar uitdagingen te overwinnen, met hierbij respect voor elkaars belangen en houden wij natuurlijk altijd het einddoel voor ogen!

Wederzijds vertrouwen
Het beste resultaat bereik je op basis van wederzijds vertrouwen. Dat kan alleen met een open houding en met deskundigheid aan tafel, zodat partijen elkaar begrijpen en elkaars toegevoegde waarde zien. Wij vinden het daarbij belangrijk om continu het juiste gesprek te blijven voeren, waarbij conflicten of risico’s niet uit de weg worden gegaan. Bij Neuf weten we als geen ander wat voor belangen er spelen. En zien wij het als onze taak om die belangen bij elkaar te brengen, zonder daarbij ieders verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen! Op deze manier weten wij met elkaar zelfs ogenschijnlijk en onmogelijke situaties tot een goed einde te brengen. En daar zijn wij als specialisten op het gebied van contractmanagement erg trots op.