Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Knooppunt De Nieuwe Meer: toegankelijk en veilig!

Zuidasdok is één van de grootste infrastructurele projecten van Nederland en draagt bij aan de internationale allure van de Zuidas en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ter hoogte van Zuidas komt de A10 Zuid deels onder de grond te liggen en wordt het station Amsterdam Zuid uitgebreid. De doorstroming en veiligheid van de A10 Zuid worden verbeterd vanaf knooppunt De Nieuwe Meer tot en met knooppunt Amstel, door het doorgaand verkeer van het bestemmingsverkeer te scheiden en hiervoor twee extra rijstroken aan te leggen. Arjan is contractmanager voor de grootschalige vernieuwing van de knooppunten.

Arjan heeft zojuist met het team de aanbesteding van de reconstructie van knooppunt De Nieuwe Meer afgerond en is vervolgens verantwoordelijk voor de contractbeheersing, waaronder de samenwerking met de aannemerscombinatie. Arjan: “We gaan een snelweg verbouwen in een stedelijke omgeving, dat is best uitdagend. Hoe ga je zo’n omvangrijk infrastructuurwerk realiseren in een beperkte ruimte met veel stakeholders? Daar is nauwe samenwerking met alle belanghebbenden en met de markt voor nodig. Maar natuurlijk ook binnen het eigen projectteam, om met elkaar het project integraal aan te pakken. Hier draagt mijn Neuf-collega Evelien ook aan bij. Zij stuurt de contract- en aanbestedingsprocessen mede aan, zorgt ervoor dat alle disciplines betrokken zijn en issues tijdig worden afgehandeld.”

"Samen met gemotiveerde en professionele mensen van Zuidasdok zorgen we voor een betere leefomgeving in Amsterdam Zuid"

Arjan

“Het leuke aan dit project is dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van een interessant stukje Nederland”, gaat Arjan verder. “Samen met gemotiveerde en professionele mensen van Zuidasdok zorgen we voor een betere leefomgeving in Amsterdam Zuid. Amsterdam en de regio blijven groeien. Het is nodig dat Amsterdam en de Randstad goed bereikbaar blijven. Maar het past mij ook goed omdat het aansluit bij onze eigen visie: ‘Wij maken ruimte voor een omgeving waar iedereen met plezier in kan leven, vandaag en in de toekomst’.”

Meer informatie over Zuidasdok: https://zuidas.nl/zuidasdok/