Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Een biodiverse en klimaatadaptieve Zuidas

Kim werkt als assistent project- en programmamanager mee aan het programma Duurzaamheid op de Zuidas. Daar houdt zij zich inhoudelijk bezig met groenaanleg, watermanagement en energietransitie. Het doel? Een biodiverse, klimaatadaptieve en toekomstbestendige Zuidas. Kim: “Mijn werkzaamheden lopen erg uiteen. Het ene moment jaag ik pandeigenaren op kavelniveau aan om ervoor te zorgen dat zij verduurzamen, bijvoorbeeld door gasafsluiting, een multifunctioneel dak en het bergen van voldoende water per m2. Dan weer hou ik mij bezig met het monitoren van de  waterkwaliteit. Zo meten we de vegetatie, nutriënten, blauwalg en E. Coli op bepaalde punten in het gebied en leggen we natuurvriendelijke oevers aan voor meer biodiversiteit, wat bijdraagt aan een hogere waterkwaliteit.

Natuurinclusief en biodivers
Kim: "Onlangs is de biodiversiteit in het gebied volledig in kaart gebracht. Nu weten we waar en hoeveel  bijen, vogels, vlinders en vleermuizen op de Zuidas huizen. Met die informatie kunnen we mensen én dieren en planten faciliteren. De ontwerpers passen het ruimtelijk ontwerp daarop aan. Dat geldt ook voor klimaatadaptatie, wat nog in de kinderschoenen staat bij de Zuidas. Samen met mijn collega’s ben ik bezig met het ontwikkelen van een strategie zodat we ook rekening kunnen houden met gebieden waar hittestress, wind, droogte en wateroverlast voorkomen. De probleemgebieden zijn inmiddels bekend. Door daar nu al op in te spelen, genieten we straks van een natuurinclusieve en biodiverse Zuidas."

"Het doel is om iedere stakeholder op de Zuidas in beweging te krijgen"

Kim

Kim: "Dan de Green Business Club, een stichting die zich ook bezighoudt met de verduurzaming van de Zuidas. En als doel heeft om de eerste gasvrije buurt te worden. Met deze business club organiseren we verschillende evenementen. Bijvoorbeeld om chefkoks van restaurants in de omgeving te stimuleren op inductie te gaan koken. Of een evenement om pandeigenaren aan te moedigen voor een groen/blauw dak. Dat is nog best een uitdaging, vaak spelen er andere belangen. Het doel is om iedere stakeholder op de Zuidas in beweging te krijgen."