Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Omgevingsmanagement

Als omgevingsmanagers zijn we een luisterend oor voor alle betrokken partijen en verantwoordelijk voor de doorvertaling naar het plan. We brengen de wensen en belangen van alle stakeholders in kaart, en gaan op zoek naar gezamenlijke doelstellingen om een project succesvol te kunnen realiseren. Binnen de publiek- en privaatrechtelijk gestelde randvoor- waarden.

Transparantie is key
Hoe zorg je ervoor dat de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid van de buurt wordt gewaarborgd bij ingrijpende veranderingen in de openbare ruimte? Dat begint met een open houding en goed luisteren naar elkaars belangen. Het is onze taak om een brug te slaan tussen de opdrachtgever en de behoefte van de omgeving. Daarbij is transparantie key. Van plan tot oplevering moet duidelijk zijn wat je doet met de input van de omgeving. En vooral ook waarom je iets niet doet.

Juiste gesprek
Ieder project is uniek. Evenals de belangen van de omgeving. Daarom kijken we per project wat voor aanpak het beste werkt. Hoe we de belangen het beste in beeld kunnen brengen, en vooral: hoe we een zo breed mogelijk publiek kunnen bereiken. Daarbij is vorm minstens  zo belangrijk als inhoud. Een buurtbijeenkomst levert een ander gesprek en resultaat op, dan de inzet van een app. Ons doel: ervoor zorgen dat iedereen eerlijk wordt gehoord. Alleen op die manier kun je een ontwerp maken samen met de buurt.

Win-win voor iedereen
Bij Neuf vinden we het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat we samen aan ideeën voor een betere leefomgeving bouwen. Onze missie is om duidelijk te maken dat het wel degelijk zin heeft om betrokken te zijn bij het maken van plannen voor jouw buurt. Dat betekent helaas niet dat iedereen zijn zin kan krijgen. We streven bij ieder project naar een win-win situatie waarbij we rekening houden met alle belangen. De openbare ruimte is tenslotte een beetje van ons allemaal.