Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

De Boelelaan Midden als verbinder

Het stuk tussen de Parnassusweg en de Beethovenstraat krijgt een nieuw gezicht. Met een groenstrook, voetgangersbrug en nieuwe infrastructuur. Bij de ontwikkeling van de groenstrook werd de omgeving actief betrokken. Zo kwam naar voren dat er behoefte is aan een plek waar ruimte is voor ontmoeten, rust en groen. Sanne-Minouk behartigt als omgevingsmanager de belangen van alle betrokkenen.

Participatietraject
“Tijdens het participatietraject over de groenstrook bleek dat de behoefte van de bewoners goed aansluit bij de wensen van de gemeente”, vertelt Sanne-Minouk. “Dat is natuurlijk prettig schakelen. Die groenstrook gaat er dus komen, zodat mens én dier er binnenkort van kunnen genieten. Want ook honden kunnen wel wat extra plek gebruiken op de Zuidas. Maar voordat de groenstrook wordt aangelegd, komt er een tweede voetgangersbrug. Deze brug verbindt de stadsdelen Zuidas en Buitenveldert en geeft de voetgangers meer ruimte. Om het gebied nóg leefbaarder te maken, gaat ook de maximum snelheid op de Boelelaan van 50 km naar 30 km per uur. Aan die wens van de buurt wordt ook gehoor gegeven."

"Op dit stukje Zuidas maken we letterlijk ruimte voor ontmoeten, rust en groen. Dat past goed bij de visie van Neuf"

Sanne-Minouk

Schakel tussen verschillende partijen
Sanne-Minouk: "Als omgevingsmanager behartig ik de belangen van ontwerp- tot en met uitvoeringsfase van alle stakeholders. Ik stuur bewonersbrieven uit, informeer de omgeving over ontwikkelingen en zorg ervoor dat stakeholders met elkaar in contact komen. Wanneer er kabels en leidingen worden gelegd, vindt er overleg plaats over wat er waar in de grond komt te liggen. Vervolgens informeer ik omwonenden en ondernemers over alternatieve routes en andere aspecten die voor hun van belang zijn. En dat is één van de vele onderwerpen waar ik over meedenk, altijd in het belang van de buurt. De diversiteit in ons team zorgt ervoor dat alle aspecten aan bod komen. Als enige vrouw in het team ben ik bijvoorbeeld alert op veiligheid op straat. Is er voldoende verlichting? Zou ik me hier veilig voelen in het donker?"

Tastbaar resultaat
Sanne-Minouk: "Ik vind het belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben in mijn werk. Dan weet ik waar ik het voor doe en dat maakt het levendig. Concreter dan dit project kan dus bijna niet. Plus dat het heel goed past binnen de visie van Neuf ‘wij maken ruimte voor een omgeving waar iedereen met plezier in kan leven, vandaag en in de toekomst’. Op dit stukje Zuidas maken we letterlijk ruimte voor ontmoeten, rust en groen. Er ontstaat een leefbaar gebied waar mensen graag gebruik van willen maken, vandaag en in de toekomst.”