Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Honderd nieuwe groene plekken in Amsterdam

Gemeente Amsterdam gaat voor meer groen in de stad. Het doel om binnen een jaar honderd nieuwe groene plekken te realiseren, is bijna behaald. Dat gebeurde in samenwerking met het nieuwe bomenprogramma, waarbij ook biodiversiteit en klimaatadaptatie aan bod komen. Catalien vertelt over haar rol als projectmanager. Catalien: “Teamwork, daar is dit project een goed voorbeeld van! Door de fijne samenwerking met de gebiedsteams van de verschillende stadsdelen hebben we in beperkte tijd en met beperkte middelen iets moois neergezet. Zij wezen de plekken aan waar sprake was van veel onnodige verharding, en dus als eerste in aanmerking kwamen voor vergroening. En met behulp van een stresskaart konden wij knelpunten van wateroverlast en hittestress op een eenvoudige manier meenemen.

Efficiënt proces
Catalien: "We doorliepen het proces van ontwerp tot technische uitvoer en oplevering. Dat was best een uitdaging in zo’n korte tijd. Ik stelde de randvoorwaarden op; waar zitten de kabels en leidingen? Hoeveel loopruimte moeten we behouden? Wat voor bijzondere omstandigheden zijn er in de buurt? Welk type groen is het meest geschikt in een buurt? Is er een hitte- of waterprobleem dat opgelost moet worden? Met die informatie ging de ontwerper aan de slag, waarna ik een team van adviseurs samenstelde om dat werk te beoordelen. Door de korte lijntjes konden we de verschillende belangen direct met elkaar bespreken."

"Door de fijne samenwerking met de gebiedsteams van de verschillende stadsdelen hebben we in beperkte tijd en met beperkte middelen iets moois neergezet."

Catalien

Catalien: "Nadat het plan was goedgekeurd en bestuurlijk beoordeeld, kon de uitvoering beginnen. Ik benaderde nutsbedrijven en andere belanghebbenden om na te gaan of er bezwaren waren. Daarnaast stuurde ik de aannemers aan. En zo pakte iedereen zijn rol, we deden het echt samen, als team. Door de tijdsdruk en het beperkte budget waren we genoodzaakt het proces creatief in te zetten. Dat lukte zonder dat de kwaliteit in het geding kwam. Sterker nog, door al die adviseurs was er een streng toezicht op kwaliteit. We hebben met z’n allen keihard gewerkt om de beren op de weg te tackelen, om vervolgens weer door te pakken.”