Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Optimaal woongenot aan de Sijzenbaan in Deventer

Aan de Sijzenbaan in Deventer staat een gebouw met 117 woningen waar mensen met veel plezier wonen. Maar door de gebreken die in de loop der jaren zijn opgetreden is het woongenot niet meer optimaal. Een combinatie van noodzakelijk onderhoud, energiebesparende maatregelen en het verbeteren van comfort en esthetische uitstraling zal de woningen weer klaar voor de toekomst maken. Vera van Neuf Est is als omgevingsmanager bij deze verbeteringsopgave betrokken.

Eerste aanspreekpunt
Vera: “Door de jaren heen is er veel contact geweest met bewoners. Alle klachten en wensen zijn nu gebundeld en mede daaruit is dit project ontstaan. Op dit moment worden de voorbereidingen voor dit project met de aannemer getroffen. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar van 2024 starten en ronden we het voor de kerst van dat jaar af. Als omgevingsmanager ben ik het eerste aanspreekpunt van alle belanghebbenden. Ik ben de schakel tussen het projectteam en de bewoners. Het is mijn verantwoordelijkheid om de bewoners op de hoogte te houden van de plannen. Dat gebeurt via nieuwsbrieven, tijdens bewonersbijeenkomsten maar ook met 1 op 1 gesprekken.”

"Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen"

Vera

Betrokken bewoners
“Ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk belangen te behartigen, ook al is dat niet altijd mogelijk. Het is een verbeteringsopgave voor het hele gebouw, dus we kunnen niet voor iedere woning een andere aanpak hanteren. Wel probeer ik naar iedereen te luisteren en zo transparant mogelijk te communiceren. Als bewoners vragen hebben, ga ik bij ze langs. Dat werkt het beste. Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. Er is ook een projectcommissie van zes bewoners in het leven geroepen. Zij zijn de vertegenwoordigers van de buurt en kunnen tijdens bijeenkomsten namens de overige bewoners met ideeën komen.”

Duurzame oplossingen
“De vele contactmomenten met bewoners zorgen ervoor dat dit project zo interessant is voor mij. Ik ben vaak in de buurt aanwezig. Daardoor zie ik precies wat er gebeurt en wat mijn acties teweegbrengen. Het is bijzonder om positieve impact te mogen maken op de fysieke leefomgeving van meer dan 100 mensen. Door nu met duurzame oplossingen te komen, kunnen ze hier fijn wonen, nu en in de toekomst. En de kers op de taart is dat het in Deventer is, mijn eigen geboortestad. Dat maakt het extra leuk.”