Benieuwd wat een Neufer voor jou kan betekenen? Lees meer

Zoeken

Zoeken

Snelle projecten met veel impact

Bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt alles op alles gezet om de asielopvang in goede banen te leiden. Vanwege een tekort aan opvangplekken zet het COA, naast het realiseren van langdurige AZC’s, in op het realiseren van noodopvanglocaties voor de korte termijn. Zodat iedere asielzoeker in Nederland een veilige plek krijgt.

Luka is projectleider bij de programmadirectie capaciteitsopgave van het COA. Deze directie is in het leven geroepen sinds de druk op de asielopvang is gestegen en er een tekort is aan opvangplekken. Luka: “ik ben onderdeel van het team Opvang en Begeleiding, waar verschillende projectmanagers in alle regio’s van Nederland noodopvang en crisisnoodopvanglocaties realiseren. Binnen dit team pak ik de projecten op landelijk niveau op. Het zijn vaak snelle projecten met veel impact, daar krijg ik veel energie van. Want snelheid omwille het capaciteitsprobleem is geboden. Ondanks dat doen we er alles aan om kwalitatieve opvang te realiseren.”

Samenwerking met Rode Kruis  
Luka werkt aan diverse projecten in haar rol als projectleider, waaronder de samenwerking met het Rode Kruis. “Onlangs heeft het COA een intentieverklaring met het Rode Kruis getekend voor een langdurige samenwerking. Inmiddels werken we samen op drie noodopvanglocaties. In het verlengde van de intentieverklaring werk ik namens het COA aan landelijke samenwerkingsafspraken. Daarvoor ben ik veel in gesprek met het Rode Kruis, haal ik ervaringen en input op door langs te gaan bij de verschillende locaties en betrek ik diverse collega’s met expertise binnen het COA. Uniforme afspraken kunnen bijdragen aan kwaliteit en rust op de opvanglocaties. De komende periode wordt de samenwerking nauw gemonitord en waar nodig bijgestuurd om bij te dragen aan de kwaliteit van de opvang en begeleiding. Ik vind het interessant om te zien hoe de overheid en een NGO hun krachten bundelen.”

“Snelheid omwille het capaciteitsprobleem is geboden. Ondanks dat doen we er alles aan om kwalitatieve opvang te realiseren.”

Luka

Capaciteitsbesluit
“Elk jaar geeft de capaciteitscommissie aan hoeveel opvangplekken het komende jaar gerealiseerd moeten worden. Zo’n capaciteitsbesluit wordt onderbouwd met een plan van aanpak van de capaciteitscommissie. Deze commissie neemt bij het schrijven van het plan verschillende expertises mee, zoals personeel, vastgoed, ICT, bewonerslogistiek en financiën en bekijken we hoe we het komende jaar de groei in het aantal opvangplekken gaan realiseren. Samen met een collega begeleid ik dit schrijfproces en zorgen we ervoor dat de programmadirectie capaciteitsopgave hier inhoudelijk goed op is aangehaakt.”